Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε & Διεκπεραιώνουμε
Επικοινωνια

Υπηρεσίες

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην παροχή νοµικών υπηρεσιών καλύπτοντας τους ακόλουθους τοµείς του Δικαίου:

Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Εµπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Συµβάσεων, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Δίκαιο Δηµόσιων Συµβάσεων, Εργατικό Δικαίο, Φορολογικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, GDPR, Ποινικό Δίκαιο.

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Δίκαιο Συμβάσεων

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ποινικό Δίκαιο

Διαχ/ση Υποθέσεων

Εργατικό Δίκαιο

GDPR