Δικηγορικό γραφείο

Ιωάννα Ν. Αλεξοπούλου & Συνεργάτες

 

Το δικηγορικό μας γραφείο στην Αθήνα παρέχει υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών
σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλύπτοντας όλο το φάσμα της δικηγορίας.
Εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην παροχή
δικαστηριακών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

Γιατί Εμάς

Το Δικηγορικό Γραφείο “Ιωάννα Ν. Αλεξοπούλου & Συνεργάτες” παρέχει ολοκληρωμένη νομική προστασία και υποστήριξη στο σύνολο των κλάδων του Δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, ελληνικών και ευρωπαϊκών.

Νοµικές & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες

Ποιοί Είμαστε

Η Ιωάννα Αλεξοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και διαθέτει ειδίκευση στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο με μεταπτυχιακές σπουδές. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με καθημερινή παρουσία στην πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη. Επιτυχώς παρέχει συμβουλευτική δικηγορία σε επιχειρήσεις εκπροσωπώντας αυτές σε εμπορικές τους συμφωνίες σε διαπραγματεύσεις και σε διαδικασίες ενώπιον των δημοσίων και δικαστικών αρχών με γνώμονα την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τις λύσεις χαμηλού κόστους και υψηλών ταχυτήτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αρθρα, Νέα & Ανακοινώσεις

Πώς διαµορφώνονται οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µέρων στην εξέλιξη των συµβατικών και των εκ του νόµου υποχρεώσεων τους λόγω των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού (COVID-19) ;

Πώς διαµορφώνονται οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µέρων στην εξέλιξη των συµβατικών και των εκ του νόµου υποχρεώσεων τους λόγω των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού (COVID-19) ;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Ιωάννα Ν. Αλεξοπούλου  Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννα Ν. Αλεξοπούλου & Συνεργάτες  Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 έχει ήδη δηµιουργήσει δυσµενείς κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες. Οι κλειστές επιχειρήσεις, η υπολειτουργία όλων των δηµόσιων...

Διαβάστε Περισσότερα
Μέτρα αντιµετώπισης λόγω της επιδηµίας του κορωνοϊού

Μέτρα αντιµετώπισης λόγω της επιδηµίας του κορωνοϊού

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιωάννα Ν. Αλεξοπούλου Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννα Ν. Αλεξοπούλου & ΣυνεργάτεςΜε σειρά νοµοθετηµάτων των τελευταίων δέκα ηµερών έχουν θεσµοθετηθεί στην χώρα µας κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της επιδηµίας του κορωνοϊού...

Διαβάστε Περισσότερα

Φόρμα
Επικοινωνίας

Για να απαντήσουμε στα αιτήματα / ερωτήματά σας συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική φόρμα «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού.

5 + 3 =